U općini Foča u Federaciji BIH uskoro će biti realizovan značajan projekat

Riječ je o asfaltiranju i sanaciji putnog pravca Cvilin – Kožetin. Projekat vrijedan 96 000 KM najvećim dijelom će finansirati Federalno ministarstvo za raseljena lica i izbjeglice a dio sredstava izdvojit će i Vlada BPK Goražde.Prema riječima premijera BPK Emira Okovića, Federalno ministarstvo za izbjegla i raseljena lica nastavlja pružati podršku projektima u BPK Goražde. Ovoga puta odlučilo je podržati aplikaciju Kantonalne Vlade koja je kandidovala projekat sanacije i asfaltiranja putne komunikacije u Općini Foča u Federaciji BiH. Federalno ministarstvo projekat će finansirati sa 70.000 KM dok će kantonalna Vlada izdvojiti 26.000 KM. Predviđeno je asfaltiranje i sanacija dionice Cvilin – Kožetin u dužini od 1 km.