Odbijena žalba: Nastavlja se izbor kompanije koja će graditi tunel Hranjen

Tenderska procedura za izbor izvođača radova na izgradnji tunela Hranjen se, saznaje Faktor, nastavlja. Ured za razmatranje žalbi odbio je žalbu zbog koje je cijeli proces bio privremeno obustavljen.

Ured za razmatranje žalbi je kao neosnovanu odbacio žalbu kompanije BBM, tako da će tenderska procedura JP Autoceste FBiH biti nastavljena. Novi rok za predaju prijava zainteresiranih kompanija je 17. august.

Tunel Hranjen će biti dug oko šest kilometara. Sastojat će se od dvije cijevi, od kojih će samo jedna biti korištena za redovan saobraćaj i kroz nju će se voziti u dva smjera. Druga cijev će biti servisna i koristiti će se u slučajevima nesreća, za pristup vozila Hitne pomoći, vatrogasaca i policije, te za evakuaciju ljudi iz saobraćajne cijevi.

Ukupna cijena izgradnje tunela je 190 miliona maraka, a rok za njegovu izgradnju je 36 mjeseci. Raspisani tender se odnosi samo za prvu, ali ujedno i najzahtjevniju fazu izgradnje, a to je probijanje i postavljanje primarne podgrade.

Kada bude završen, zahvaljujući ovom tunelu put između Sarajeva i Goražda će biti skraćen sa 95,6 na 54 kilometra, a vrijeme vožnje će biti skraćeno sa sadašnjih sat i po na oko 45 minuta.

faktor.ba