Vlada BPK :Data saglasnost za potpisivanje Kolektivnog ugovora za uposlenike Ministarstva unutrašnjih poslova

Na  154. redovnoj sjednici, Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dala je saglasnost ministru unutrašnjih poslova za potpisivanje Kolektivnog ugovora za uposlenike ovog ministarstva uz uvažavanje primjedbi na kolektivni ugovor iznesenih na sjednici Vlade.

Vlada je dala saglasnost premijeru BPK Goražde za potpisivanje Sporazuma s Gradom Goraždem o saradnji na rekonstrukciji i izgradnji Centralnog spomen obilježja braniteljima. Po ovom sporazumu Grad Goražde se obavezuje da u projektu učestvuje sredstvima u iznosu od 31.000,00 KM, kao i da riješi preostala pitanja vezano za izdavanje građevinske dozvole. Učešće BPK Goražde u ovom projektu iznosi 99.000,00 KM.

Vlada je utvrdila i u skupštinsku proceduru uputila prijedlog odluke o davanju saglasnosti premijeru BPK Goražde za zaključivanje Ugovora o korištenju sredstava za sufinansiranje Projekta rekonstrukcije i asfaltiranja putnog pravca Sadba-Krtjanovići shodno Programu ruralnog razvoja za 2018. godinu. Predviđena vrijednost ovog ugovora procijenjena je na iznos od 129.500,00 KM.

Vlada je dala saglasnost na utrošak sredstava po Programu razvoja turizma u BPK Goražde za 2018. godinu za koji su predviđena sredstva u iznosu od 100.000,00 KM. Osnovni ciljevi ovog programa su proširanje turističke ponude i smještajnih kapaciteta te aktiviranje turističkih resursa i potencijala i njihovo uvrštavanje u turističku ponudu BPK Goražde.

Na prijedlog Ministarstva za privredu donesena je Odluka o odobravanju novčanih sredstava po Programu podrške privrednim opreduzećima i poduzetnicima za 2018. godinu.

Shodno zaključenom Sporazumu o saradnji između BPK Goražde i BBI banke o plasiranju povoljnih finansijskih sredstava za razvoj privrede i obrta, Vlada je odobrila predloženi ugovor o dugoročnom finansijskom partnerstvu između BBI banke i privrednog društva „AC-UNITY“ d.o.o. Goražde uz subvencioniranje dijela profitne marže.

Usvojena je Odluka o davanju saglasnosti na izmjene Programa utroška sredstava Vlade BPK Goražde sa ekonomskog koda „Tekući transferi drugim nivoima vlasti – za projekte“.

Vlada je donijela Odluku o isplati novčanih sredstava za podsticaj u poljoprivredi u ukupnom iznosu od 12.250,00 KM koji se odnosi na rezervna sredstva.

Odobrena su i novčana sredstva na ime redovne mjesečne tranše JP Radio-televizija BPK Goražde, kao i JU Sportski centar Goražde za nabavku i postavljanje toplovodnih kalolifera.

Vlada je razmatrala i primila na znanje informacije Ministarstva unutrašnjih poslova o stanju sigurnosti na području BPK Goražde za period 01.01-30.06.2018. i mjesec juni 2018. godine

U oblasti Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport donesena je Odluka o davanju saglasnosti za raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim i srednjim školama na podrčju BPK Goražde.

U oblasti Ministarstva za boračka pitanja donesene su odluke o odobravanju novčanih sredstava Savezu za sport i rekreaciju invalida BPK-a za odlazak na KUP prvenstvo u malom fudbalu, kao i na ime obilježavanja operacija „Krug i Drina“.

Odobrena su i novčana sredstva na ime finansiranja rada Fondacije „Istina za Goražde“.

U oblasti Vlade razmatrani su zahtjevi lokalnih zajednica koji se odnose na pomoć projektima za 2018. godinu.

Razmatran je i podržan zahtjev Grada Goražda vezano za sufinansiranje Projekta pomoći sportskim klubovima s područja Goražda za učešće u redovnom sistemu takmičenja.

Podržani su i zahtjevi Općine Foča u FBiH za sufinansiranje projekata uređenja fasade na zgradi socijalnog stanovanja i postavljanja video-nadzora u ovoj općini.

Vlada je odobrila novčana sredstva za sufinansiranje Projekta sanacije lokalnog puta Gornji Brdarići-Donji Brdarići u općini Pale u FBiH, kao i Projekta javnih radova u ovoj općini.

Ministru za privredu data je saglasnost za zaključivanje Ugovora o pravu služnosti na šumskom zemljištvu u vlasništvu države sa Lovačkim društvom „dr. Zahid Čaušević“ Prača.

Vlada je razmatrala i usvojila Izvještaj o realizaciji projekata zapošljavanja/samozapošljavanja pripadnika boračkih populacija finansiranih iz Budžeta Ministarstva za boračka pitanja za 2015. godinu.

Razmatran je i usvojen i izvještaj Službe za zapošljavanje BPK Goražde vezano za evaluaciju Programa sufinansiranja samozapošljavanja u 2015. godini, prema kojoj je 58 posto sufinansiranih osoba ostalo da se bavi registrovanom djelatnošću, dok se njih 42 posto nakon predviđena 24 mjeseca realizacije projekta vratilo na evidenciju nezaposlenih.

Vlada je odobrila sredstva Udruženju „Puls mladih“ Goražde na ime podrške projektnih aktivnosti u oblasti kulture u ruralnim područjima BPK Goražde.

Ministru za boračka pitanja data je saglasnost za zaključivanje Ugovora s Muamerom Džanaovićem o obavljanju poslova koordinacije naučno-istraživačkih aktivnosti vezano za projekat Monografija Goražda 1992-1995. godina.

Vlada je razmatrala i u skupštinsku proceduru uputila Izvještaj o radu i Godišnji proračun JP „Radio-televizija BPK Goražde“ za 2017. godinu.

Razmatran je i usvojen izvještaj Komisije za utvrđivanje stanja objekata u bivšim kasarnama „Goražde“ i „Šišeta“ u Goraždu o izvršenom pregledu i stanju ovih objekata.

Po svim odlukama o odobravanju novčanih sredstava donesenim na današnjoj sjednici izvršena su određena umanjenja prvobitno planiranih sredstava.

bpkg.gov.ba