JAVNI POZIV POLITIČKIM SUBJEKTIMA

U skladu sa Pravilnikom o medijskom predstavljanju političkih subjekata u okviru predizborne kampanje za Opće izbore 2018.g.  JP RTV BPK Goražde upućuje JAVNI POZIV svim političkim subjektima registrovanim za Opće izbore 2018.g. (političkim partijama, koalicijama i nezavisnim kandidatima)  sa područja koje svojim signalom pokriva RTV BPK-a Goražde da dostave svoje prijave za učešće u predizbornom programu RTV BPK-a Goražde.

Ovjerene i potpisane prijave slati na adresu JP RTV BPK Goražde , ulica Zaima Imamovića br.2  73000 Goražde ili dostaviti direktno na protokol RTV BPK Goražde, svakog radnog dana od 8 do 16 sati  do (četvrtka) 23.8.2018.g.

Za dodatne informacije kontakt telefoni:    038 221 556  i  038 221 522

Raspored i termini učešća političkih subjekata u predizbornom programu utvrdit će se žrijebom  u ponedeljak 27.08.2018.godine u Maloj Sali Centra za kulturu u 12,00 sati .

Političke partije ili kandidati koji svoje prijave ne dostave u predviđenom roku ne mogu ostavariti pravo na učešće u predizbornom programu RTV BPK Goražde.