Zvizdić u Goraždu: Cestovno povezivanje sa Sarajevom je okosnica ekonomskog razvoja

U razgovoru sa predsjedavajućim Vijeća ministara, predstavnici kantonalne vlasti danas su izrazili zadovoljstvo činjenicom što se s priče o izgradnji brze ceste Goražde –Sarajevo konačno prešlo na djela. 70 miliona maraka već je spremno za finansiranje izgradnje tunela Hranjen na budućoj dionici puta, a ono što posebno naglašavaju jeste pomoć Vijeća ministara koje je, kako kažu, otklonilo i posljednje prepreke za realizaciju ovog infrastruktrunog projekta.

“To je jedan od najvažnijih segmenata za ukupan razvoj samog kantona, već sada imamo potpuno realno stvorene pretpostavke za implementaciju. Riječ je o ovih 13,7 kilometara koji će u princpu skratiti put od Sarajeva do Goražda za skoro 50 kilometara i mogu kazati da će august i septembar biti presudni kada ćemo zajedno sa drugim nivoima vlasti zatvoriti ukupnu finansijsku konstrukciju koja će značiti i realizaciju izgradnje tunela i preostalih kilometara puta tako da je taj projekt, odnosno njegova realizacija sasvim izvjesna i bez dileme će predstavljati okosnicu boljeg ekonomskog, društvenog, kulturnog i ukupnog integrativnog razvoja i povezivanja ovog kantona sa Sarajevom, ali i cijelom BiH”, izjavio je Zvizdić.

On dodaje da je jedan od najvećih pobornika da BPK ima jednu vrstu posebnog, simboličnog, važnog statusa koji će omogućiti samoodrživost.

Premijer BPK Goražde Emir Oković naglasio je da je Vijeće ministara otkočilo jako bitne procese u vezi cestovnog povezivanja.

“U smislu prihvatanja i zagovaranja te ideje, usvajanja Strategije transporta koja je omogućila dalji nastavak i donošenje odluke na nivou Vlade FBIH, i s tog aspekta smo morali iskazati punu zahvalnost za sve što je urađeno”, kazao je Oković.

On je, između ostalog, naglasio da BPK Goražde ima problem u smislu finansiranja i obezbjeđivanja budžetskih pretpostavki koje mora ispuniti kao i drugi kantoni u FBiH.