Sastanak odbor za praćenje realizacije projekta cestovnog povezivanja Goražda i Sarajeva

Odbor za praćenje realizacije projekta cestovnog povezivanja Goražda i Sarajeva, koji je formiran na nivou JP Auto ceste Federacije BiH, danas je u Goraždu održao sastanak sa predstavnicima OPEC-ovog Fonda za međunarodni razvoj (OFID). Upravo putem ovog Fonda nastoje se obezbjediti nedostajuća sredstva u iznosu od oko 100 miliona maraka, čime bi bila u potpunosti zaokružena finansijska konstrukcija projekta izgradnje puta. Učesnici sastanka zadovoljni su današnjim susretom čiji je glavni cilj bio upoznavanje sa ovim značajnim projektom i razmatranje mogućnosti njegovog finansiranja. Premijer BPK Goražde Emir Oković koji je i član Odbora, napominje da se, pored činjenice da je raspisan tender i da su putem BH Telecoma obezbjeđena sredstva za LOT-1, istovremeno radi na obzbjeđenju sredstava za LOT-2.

„ Današnji sastanak upriličili smo sa predstavnicima OFID-a koji daje povoljna finansijska sredstva za realizaciju ovakvih projekata. Znamo da je potrebno obezbjediti još oko 100 miliona KM za realizaciju ovog projekta i zbog toga smo prezentirali sve elemente projekta“ – pojašnjava Oković.

Arij Senussi, službenica OPEC Fonda za međunarodni razvoj –OFID, naglašava da je riječ o aktivnostima u okviru kojih se prikupljaju sve relevantne informacije, tehničke detalje, nakon čega če biti sagledani svi aspekti projekta i predstavljeni menadžmentu fonda.

„Trenutno ne vidimo nijedan razlog zbog kojeg ne bismo trebali uzeti u razmatranje ovaj projekat. Pitanje je vremena, ali smatramo da je definitivno riječ o projektu zbog kojeg se pojavljujemo ovdje jer je država BiH taj projekat  prepoznala kao prioritet“ –kazala je Senussi

rtvbpk