Uskoro sanacija i izgradnja kuća za šest porodica sa područja Goražda

Stambeno pitanje  šest porodica koje imaju status izbjeglih i raseljnih osoba uskoro će biti riješeno i na području Goražda. U gradskoj upravi danas su potpisani ugovori o sanaciji i izgradnji njihovih kuća . Finansijaska  sredstava  za realizaciju ovog projekta obezbijedilo je Federalno ministarstvo  za izbjegla i raseljena lica , koje,  kako je rečeno,  kontinuirano donacijama pomaže izgradnju kuća i socijalno stanovanje.

Među šest korisnika  donacije izgradnje i sanacije kuća  je petočlana porodica Admira Bukve.  Njihova kuća ponovo će biti  izgrađena u naselju Glamoč , nakon što je u ratu potpuno uništena i devastirana. U  ovoj prodici niko nije trajno zaposolen, a da bi prehranio troje maloljetne djece i suprugu , Admir se angažuje na privremenim poslovima .  Novčana sredstva  da sam obnovu kući nema, tako da će donacija  Federalnog ministarstva za  izbjegla  i raseljena lica  pomoći da trajno riješi svoje stambeno pitanje.