Po prvi put od osnivanja MUP-a BPK Goražde policijski službenici dobili koleketivni ugovor

 

Stavljanjem potpisa ministra Nijaza Musića i predsjednika Sindikata policije Amira Dedovića policijski službenici MUP BPK Goražde po prvi put od osnivanja ovog ministarstva dobili su kolektivni ugovor. Njegovoj konačanoj verziji prethodilo je skoro godinu dana pregovaranja, a kolektivni ugovor samo je prvi korak u daljem sindikalnom djelovanju na utvrđivanju novih platnih razreda i koeficijenata u ovom ministarstvu.

-Ovaj kolektivni ugovor urađen je na obostrano zadovoljstvo i sindikata i svih uposlenika kako i Vlade BPK Goražde gdje je vođeno računa i o finansijskim mogućnostima ovog budžeta, ali i određenim poboljšanjima polažaja i statusa policijskih službenika, kazao je izmedju ostalog Nijaz Musić, ministar unutrašnjih poslova BPK Goražde.

-Ovo je prvi kolektivni ugovor koji je potpisan od osnivanja ovog ministarstva i mi smo u svakom slučaju zadovoljni ugrađenim u kolektivni ugovor koji će nam biti polazana osnova za daljnje sindikalno djelovanje i donošenje Uredbe o platnim razredima i koeficijentima uposlenika u MUP BPK Goražde, kazao je Amir Dedović, predsjednik Sindikata policije BPK Goražde.

Potpisivanju kolektivnog ugovora prisutvovali su članovi Upravnog odbora Sindikata policije i Ureda komesara policije BPK Goražde.

rtvbpk