Uskoro asfaltiranje puta Cvilin – Kožetin

Premijer Bosanskopodrinjskog kantona (BPK) Goražde Emir Oković i načelnik Općine Foča u FBiH Zijad Kunovac danas su potpisali ugovor o realizaciji projekta sanacije i asfaltiranja putne komunikacije  Cvilin – Kožetin. Projekat  vrijedan 99.000 KM  najvećim dijelom finansira Federalno ministarstvo za izbjegla i  raseljena lica a dio sredstava osigurala je i kantonalna Vlada. Prema riječima premijera Okovića, današnjim potpisivanjem ugovora stekli su se uslovi za početak dugo očekivanog projekta koji je od velikog značaja posebno za stanovnike na desnoj obali Drine u općini Foča u Federaciji BiH.  Sanaciju i asfaltiranje putne komunikacije Cvilin – Kožetin sa 70.000 KM finansirat će Federalno ministarstvo za izbjegle i raseljene osobe dok će Kantonalna Vlada koja je aplicirala sa ovim projektom prema federalnoj vladi,  izdvojiti 29.000 KM.

U općini Foča u FBiH zadovoljni su što su viši nivoi vlasti prepoznali značaj ovog projekta na koji, kako ističu, stanovnici čekaju već godinama.

Načelnik Zijad Kunovac podsjetio je da je za sanaciju preostalo još oko 3 km dionice, kako bi dvije lokalne zajednice, Grad Goražde i Općina Foča u FBiH, bile povezane kvalitetnom putnom komunikacijom.  Poslovi sanacije i asfaltiranja dionice Cvilin – Kožetin povjereni su goraždanskoj  firmi „Okac“ koja bi sa radovima trebala početi u narednih desetak dana.