Značajni projekti u oblasti u općini Foča u FBIH

U općini Foča u Federaciji BiH u narednom periodu biće realizovani značajni projekti u oblasti putne infrastrukture. U saradnji sa višim nivoima vlasti ali i određenim organizacijama, u ove projekte biće uloženo oko 400.000 KM.  Uz nedavno potpisani ugovor o realizaciji projekta asfaltiranja dionice Cvilin – Kožetin vrijedan 99.000 KM, sa Federalnim ministarstvom za izbjegla i raseljena lica prije nekoliko dana potpisan je ugovor o izgradnji puteva u užem dijelu Ustikoline,

Prema  riječima načelnika Zijada Kunovca,  u saradnji sa organizacijama IFAD i SERDA izvjesna je i realizacija projekta asfaltiranja putne komunikacije u dužini od 1 200 metara prema Zebinoj šumi kojim su obuhvaćeni i putni pravci dužine jednog kilometra u mjestu Mrđelići.