Za nelegalan prijevoz drvnih sortimenata slijede novčane kazne

Iz Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove upozorili su da će u narednom periodu na području sve tri lokalne zajednice u BPK Goražde biti intenziviran nadzor u prometu roba, s posebnim akcentom na promet drvnih sortimenata. U slučaju kršenja zakonskih odredbi, bit će poduzete represivne mjere koje podrazumijevaju i novčane kazne.

U skladu sa Zakonom o šumama, pod prometom šumskih drvnih sortimenata podrazumijeva se prijevoz prometnicama, kupovina, prodaja, poklon i skladištenje kao i primanje drveta u prerađivačke kapacitete u kojima se vrši prerada – podsjetili su iz kantonalne Uprave za inspekcijske poslove.

Iz Uprave su upozorili građane, odnosno fizička i pravna lica da su prilikom eventualne kontrole, dužni posjedovati i na uvid inspektorima Kantonalne Uprave predočiti valjan dokaz o legaloj nabavci drvnih sortimenata.

Prema kaznenim odredbama pomentuog zakona, za promet šumskih drvnih sortimenata protivno zakonskim odredbama, za pravna lica predviđene su novčane kazne u iznosu od 3000 do 6000 KM i odgovornu osobu u pravnom licu od 500 do 1000 KM. Za fizička lica lica – građane, predviđena je novčana kazna u iznosu od 200 do 500 KM uz zaštitnu mjeru oduzimanja drvnih sortimenata – upozoravaju iz Uprave.

Takođe navode da u skladu sa Zakonom o unutrašnjoj trgovini robu u prevozu mora pratiti odgovarajuća dokumentacija, a za neposjedovanje iste, predviđene su novčane kazne u iznosu od 1000 KM za fizičko lice, 3000 KM za pravno lice i 1000 KM za odgovornu osobu u pravnom licu. Osim toga, i u ovom slučaju izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja robe kojom je počinjen prekršaj – saopćeno je iz Kantonalne Uprave za inspekcijske poslove.