Savjet potrošača BPK Goražde: Nedovoljno razvijena potrošačka kultura najveći problem naših potrošača

Iako se  potrošači već dugo, bar u edukativnom smislu, mogu osloniti na instituciju Savjeta nerijetko su  žrtve raznih malverzacija prilikom kupovine ili korištenja određenih usluga. Krivca za njihovu nesnađenost na terenu u Savjetu potrošača BPK Goražde vide prije svega u nedostatku potrošačke kulture.-

“Iako je naše edukacije prošlo na stotine  građana, na terenu to ne možemo primijetiti. Nigdje ne primjećujem da naši građani traže račun ili dokaz o tehničkoj ispravnosti /upotrebi proizvoda na jednom od naših jezika, a to su sve propisi koji moraju biti ispunjeni a podijelili smo im na hiljade tih zakona i brošura“ – ističe Midhat Hodžić, predsjednik Savjeta potrošača BPK Goražde.  Uz povremene najave poskupljenja, kontinuirano je prisutan tihi rast cijena ili još tiše smanjenje gramaže, konstatuju u Savjetu potrošača BPK Goražde. U svemu tome potrošači se ne snalaze najbolje tvrdi  Hodžić.

– A mi tu ništa ne možemo, jer se cijene slobodno formiraju, pa je do potrošača da sagleda gdje mu je jeftinije, ta odstupanja na ovom području su veoma izražena, a mi možemo pomoći samo u slučaju da su zakinuti, tako se ovdje najčešće  dešava da cijene na polici nisu iste kao na kasi, i drugi problem izražen posebno u ruralnim područjima je razdvajanje gratis proizvoda i njihova prodaja.

Na pomoć Savjeta mogu računati  u slučajevima opravdane reklamacije, i konkretne povrede prava.  Savjet prati i javne usluge gdje su takođe imali niz zahtjeva potrošača.

–Građani/potrošači su pasivni, a najviše mogu sami sebi pomoći-konstatuje Hodžić.

Savjeti potrošača u Federaciji BiH odlučili su da  fokus u edukaciji ubuduće stave  na mlađu populaciju jer su iskusili da razvoj potrošačke kulture po uzoru na mnogo razvijenije sredine kreće od školskog uzrasta.