Biznis centar Goražde: Započela druga petodnevna edukacija za mentore

Ministarstvo za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport u saradnji sa Privrednom komorom BPK Goražde, uz podršku njemačkog društva za međunarodnu sardanju GIZ, realizuje projekat stručnog obrazovanja, a poseban akcenat stavljen je na edukaciju mentora. S obzirom da se prvi ciklus usavršavanja uposlenika u privredi, pokazao uspješnim- organizovan je i drugi.

„Prvu obuku, uspješno je prošlo 15 mentora, odnosno uposlenika u privredi, a upravo na osnovu rezultata koji su ostavreni tokom samog rada, organizovana je i ova druga edukacija. O samom zančaju i ulozi ovakvih edukacija, najbolje ilustruje podatak da ovaj put imamo zaintersovanih 18 polaznika“, –kazao je Mirza Jusufović edukator.

Po riječima stručne savjetnica na projektu GIZ-a  Sanide Hasanović-Čar, prevashodan cilj edukacija jeste prenošenje pedagških kompentencija na osobe koje rade u privredi, a ovaj put  poseban akcenat bit će stavljen na riješavanje konflikta sa učenicima koji nedolaze na praktičnu nastavu. Edukacije ove vrste uspješnim su ocjenili Dika Makota, direktorica Pedagoškog zavoda BPK Goražde i Dževad Terović predsjednik Privredne komre BPK Goražde, ističući da će to doprinijeti primjeni novog pravilika za stručnu nastvau koja se održava u goraždanskim srednjim školama.