Bernd Koob i Ralf Rauch, članovi Rotari kluba iz njemačkog grada Gere planiraju u Goraždu realizirati projekat koji se odnosi na ekološko osvještavanje

Bernd Koob i Ralf Rauch, članovi Rotari kluba iz njemačkog grada Gere planiraju u Goraždu realizirati projekat koji se odnosi na ekološko osvještavanje i uklanjanje plastičnih kesa te uvođenje cekera u upotrebu. Rotari klub iz Gere inače je podržao nekoliko projekata u gradu na Drini, zbog čega je gradsko vijeće Koobu prošle godine  dodijelilo priznanje ”Počasni građanin Grada Goražda” Berndu Koobu za doprinos promociji vrijednosti demokratskog društva, položaja i ugleda Grada Goražda dok je Ralfu Rauchu dodjeljeno priznanje ”Prijatelj Grada Goražda” za izuzetno vrijedne humanitarno-socijalne akcije. Dobra saradnja dva grada rezultirala je podrškom Internacionalnog komiteta te su stvoreni preduslovi za nove projekte.

„Mi želimo da zaštitimo prirodu,da izbacimo plastične kese I naše aktivnosti će ići u tom smjeru, želimo da uključimo škole iz kantona da radimo na projektu ekološkog osvještavanja kroz selektivno odlaganje otpada i korištenje cekera umjesto plastičnih kesa“, izjavio je Bern Koob.

Saradnja dva grada traje godinama, a od prošle godine su zajedno i u projektu održivog razvoja Agenda 2030. godina.

„Radimo na projektu u kojem već jedna osnovna škola skuplja otpad, a mi ćemo održati  radionice u koje ćemo uključiti i mjesne zajednice i istovremeno uključiti udruženje koje će proizvoditi cekere u korist smanjenja plastičnog otpada. To je otprilike jedan nama vrlo blizak projekat. Mogućnosti su jako velike jer Njemačka i Grad Gera imaju velika iskustva i u tom cilju želimo da se naša iskustva, u nekoj novoj milenijskoj akciji zaokruže i da imamo jednu zajedničku priču“, izjavila je Samikra Drakovac, načelnica službe za civilnu zaštitu.