Više od 150.000 maraka za projekat „Marka na marku“

U Maloj sali Gradske uprave danas je organizovano potpisivanje ugovora o zajedničkom sufinansiranju i nabavci radova asfaltiranja dionica putnih pravaca na području mjesnih zajednica grada Goražda u skladu sa odobrenim projektima u okviru programa ”Marka na marku” za 2018. godinu. Od kad se realizuje ovaj projekat u gradu Goraždu ove godine izdvojeno je najviše sredstava.

Projekat „Marka na marku“ nije implementiran prošle godine jer projekti iz 2016 godine nisu bili završeni, iz tih razloga ove godine je nešto veći iznos izdvojen u te namjene. Naime, u sedam mjesenih zajednica biće realizirano ukupno 11 projekata asfaltiranja a ukupna sredstva su 155.000 maraka.

–Projekat Marka na marku jedan je od prepoznatljivih projekata koji implementira Grad Goražde i značajan je zato što se radi o saradnji Gradske uprave i građana i na ovaj način rješavaju određeni infrastrukturni problemi u mjesnim zajednicama. Ove godine radimo na sanaciji i rekonstrukciji putnih pravaca kojima su mjesne zajednice aplicirale, gdje imamo 11 projekat u sedam mjesnih zajednica –kaže Armin Čavrk koordinator projekta.

Uz projekat modernizacije i asfaltiranja puta Osanica i Ilovača koji je u završnoj fazi projektom marka na marku omogućilo se asfaltiranje još nekih ulica unutar same mjesne zajednice Ilovača kaže predsjednik Savjeta Bahto Ličina.

–Mi treći put učesvujemo u projektu Marka na marku. Za ovu godinu aplicirali smo sa projektom asfaltiranja puta u dužini od 70 metara ukupne vrijednosti oko 7.000 maraka. Marka na marku je dobar projekat jer se s njim završavaju putevi koji se drugčije nikad ne bi uradili –kaže Ličina

Izvođač radova je firma Goražde piutevi, a realizacija projekta planirana je u narenih mjesec dana.