Multisektorski pristup prevenciji, postupanju i borbi protiv nasilja

U organizaciji UŽ “SEKA” Goražde i JU Centar za socijalni rad BPK-a Goražde, danas je održan prvi od četiri planirana tematska sastanka Koordinacijskog tijela po protokolu o multisektorskom postupanju  institucija u slučajevima nasilja na području BPK-a Goražde s ciljem jačanja kapaciteta ovog vladinog tijela.

Tema današnjeg sastanka je Multisektorski pristup prevenciji, postupanju i borbi protiv nasilja u porodici, a predavač je bio Zlatan Hrnčić, mr.sci, stručni savjetnik za nasilje i socijalnu zaštitu, Gender centar FBiH.

Članovi Koordinacijskog tijela danas su imali priliku čuti iskustva iz drugih kantona o primjeni Zakona o zaštiti od nasilja u porodici FBiH, obaveze prema tom zakonu te hodogramu postupanja u slučajevima nasilja u porodici. Razvila se kvalitetna diskusija i prijedlozi, a osim članica/ova Koordinacionog tijela, ovom tematskom sastanku su prisutvovale dvije članice Komisije za zaštitu  ljudskih prava i sloboda, ravnopravnost polova i predstavke i pritužbe Vijeća Grada Goražda, te predstavnik OSCE BiH.