Očistili Omladinsku ulicu

Vedra i nasmijana lica djevojčica i dječaka ukrasila su goraždanski Park mladih i Omladinsku ulicu. Predvođeni predstavnicama Udruženja „ Seka“ Aminom Sarajlić i Eminom Delahmet , mladi su volonteri i đaci osnovnih škola „Fahrudin Fahro Baščelija“ i „ Husein ef. Đozo“ izveli su akciju čišćenja i uređenja parka i Omladinske ulice.

– Udruženje žena “Seka” pored svojih redovnih aktivnosti radi i na promociji zdrave okoline i očuvanju iste. Do sada smo imali mnogo eko projekata i akcija a kroz ovu današnju akciju želimo na simboličan način obilježiti međunarodni dan zaštite ozonskog omotača a ujedno ovo je i svojevrstan poklon gradu Goraždu za rođendan. Također ovom akcijom želimo da građankama i građanima budemo dobar primjer kako ne treba da nas bude sramota podići otpatke i ako nismo to mi bacilli.

Želim da se zahvalim goraždanskim osnovnim školama što sun am se pridružili i podržali ovu akciju, a znamo da i oni vrijedno rade na ovoj problematici – kazala je Emina Delahmet, socijalna radnica,saradnica za rad sa djecom i mladima u UŽ”Seka”.