Uskoro modernizacija Višegradske ulice

U sanaciju i modernizaciju ulice 1. Slavne višegradske brigade, u dužini oko 430 metara,  biće uloženo oko 200.000 KM. Potpisan je ugovor sa izvođačem radova koji bi trebali početi narednih dana, a ovi poslovi povjereni su firmi “Goraždeputevi”.  Pored ljepšeg izgleda, realizacija ovog projekta značit će i savremeniju infrastrukturu prema industrijskoj zoni Pobjeda.
Direktorica Kantonalne Direkcije za ceste Izeta Jahić ističe da je riječ  o nastavku projekta rekonstrukcije regionalne ceste R448 koja prolazi kroz uže gradsko jezgro, a u okviru kojeg su prethodno okončani radovi u ulici Meha Drljevića.
Premijer BPK Goražde Emir Oković naglašava da će Vlada BPK podržati i projekat unaprijeđenja institucionalnih i infrastrukturnih kapaciteta u industrijskoj zoni Pobjeda i priključnih saobraćajnica koji će se realizovati u saradnji sa Gradom Goražde i privrednim društvima koja posluju u ovoj industrijskoj zoni