U općini Foča u FBIH okončani su radovi na asfaltiranju puta u mjesnoj zajednici Fočanska Jabuka

U općini Foča u FBIH okončani su radovi na asfaltiranju puta u mjesnoj zajednici Fočanska Jabuka, na dionici Mazline – Grebak. Novih šest kilometara asfalta stanovnicima ovog područja omogućit će bolju komunikacija na relaciji Ustikolina-Grebak-Sarajevo, što je najvećim dijelom isfinansirao Kanton Sarajevo.

Emir Oković, premijer BPK Goražde ističe da riječ o projektu u okviru kojeg je asfaltirana jedina preostala dionica puta prema Grepku koja do sada nije bila asfaltirana.

“Vrijednost projekta je preko 800.000 KM. Najveći dio sredstava izdvojila je Vlada Kantona Sarajevo, zatim Vlada BPK i općina Foča u FBIH, što je za ovu loklanu zajednicu strateški važan projekat”, kazao je Oković.

Zijad Kunovac, načelnik općine Foča u FBIH ističe da je ova putna komunikacija žila kucavica za ostanak stanovništva u ovom dijelu BIH.

“U narednom periodu potrebno je uložiti napor da putni pravac Ustikolina-Trnovo preko Grepka bude brži  kako bi stanovnici sa prostora mjesne zajednice Jabuka mogli lakše doći u Sarajevo i obavljati svoje svakodnevne potrebe”, kazao je Kunovac.

Kantonalne vlasti obećale su osigurati dodatnu modernizaciju magistralne ceste M-18 koja vodi od Ustikoline preko Trnova ka Sarajevu.