Delegacija Ministarstva za boračka pitanja i koordinacije boračkih udruženja u posjeti oboljelim demobilisanim borcima u Kantonalnoj bolnici

U sklopu programa obilježavanja 18. septembra Dana oslobođenja i Dana BPK I Grada Goražda danas je upriličena posjeta i obilazak oboljelih pripadnika boračkih populacija koji se nalaze na liječenju u Kantonalnoj bolnici Goražde.

Tradicionalno, svake godine delegacija Ministarstva za boračka pitanja i Kordinacije boračkih udruženja u sklopu obilježavanja 18 septembra Dana oslobođenja Goražda i dana BPK i Grada Goražda upriliče posjetu oboljelim pripadnicima boračkih organizacija koji se nalaze na liječenju u Kantonalnoj bolnici.Tako je bilo i danas, a za oboljele demobilisane borce obezbjeđeni su i skromni pokloni.

Ministarstvo za boračka pitanja u saradnji sa boračkim udruženjima i dalje će kontinuirano raditi na poboljšanju statusa pripadnika boračke populacije.