Sud BiH: Izricanje presude Vuku Ratkoviću iz Višegrada za ratni zločin silovanja

Izricanje prvostepene presude u predmetu Vuk Ratković , koji se tereti za silovanje kao ratni zločin počinjen u Višegradu tokom 1992. godine zakazano je za danas  u 13.00 sati.

Optuženi se tereti da je za vrijeme rata na području općine Višegrad, u periodu od mjeseca juna 1992. godine do kraja prve polovine mjeseca januara 1993. godine, postupao protivno odredbama Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata.

Optužnica tereti optuženog Vuka Ratkovića za krivično djelo Ratni zločin protiv civilnog stanovništva, koji je počinio u svojstvu
vojnika Višegradske brigade VRS, pri vojnoj pošti (VP) 7158 Višegrad, na području općine Višegrad.

On se tereti da je u više navrata mučio, zlostavljao i premlaćivao žrtvu, nad kojom je počinio silovanje i seksualno zlostavljanje, nanijevši žrtvi teške fizičke i psihičke povrede, te trajne posljedice zlostavljanja koje i danas osjeća.

bhrt.ba