Gradnja puta Foča – Šćepan Polje počinje 2019. godine

Kako saznajemo iz Ministarstva saobraćaja i veza RS, do sada je Evropska komisija iz programa IPA finansirala izradu projektne dokumentacije za izgradnju magistralnog puta M-18 Brod na Drini (Foča) – Hum (Šćepan Polje) s međudržavnim mostom.

Glavni projekt izgradnje puta Foča – Šćepan Polje s međudržavnim mostom isporučen je Javnom preduzeću “Putevi Republike Srpske”.

“Pokrenuli smo aktivnosti za realizaciju ovog projekta na način da smo Ministarstvu komunikacija i transpota BiH inicirali zaključivanje Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Crne Gore o izgradnji međudržavnog mosta preko rijeke Tare na magistralnom putu M-18, čija procedura je u toku, kao i inicijativu da se ovaj projekt dijelom finansira iz sredstava od GSM licenci. Također, aplicirano je u Investicijskom okviru za Zapadni Balkan za dodjelu grant sredstava u iznosu 20 posto za realizaciju ovog projekta, a imamo i podršku Evropske banke za obnovu i razvoj”, kazali su nam iz Ministarstva saobraćaja i veza RS.

Istovremeno, Javno preduzeće Putevi RS-a provodi aktivnosti neophodne za rješavanje imovinskopravnih odnosa i pribavljanja građevinske dozvole.

Iz Ministarstva saobraćaja RS dodaju kako će izgradnja puta početi po potpisivanju i ratifikaciji Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Crne Gore.

Državni ministar saobraćaja BiH krajem prošle godine kazao je kako je uvjeren da će ovaj projekt biti realizovan, poput Bosanske Gradiške i Unskosanske pruge, jer nema nijednu prepreku.

Podsjećamo, rekonstrukcija puta M-18 najavljena je prije godinu i po.

Put Foča – Šćepan polje je u katastrofalnom stanju jer u njega nije ulagano više od 20 godina. Rekonstrukcija ovog puta izuzetno će olakšati komunikaciju između BiH i Crne Gore s obzirom na to da predstavlja najkraću putnu vezu između Podgorice i Sarajeva.

klix