Konstituirajuća sjednica Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde: Za predsjednika izabran Anes Salman

Aktuelni ministar privrede u kantonalnoj Vladi  Anes Salman novi je  predsjednik Ekonomsko-socijalnog vijeća BPK Goražde, dok je funkcija zamjenika povjerena predstavnicima Sindikata i nju će obnašati Elmir Pilav. Odlučeno je ovo na konstituirajućoj sjednici ovog vijeća, a na kojoj je ujedno usvojen i plan rada. Podsjetimo, u skladu sa novim Zakonom o radu, pojavila se i potreba da se ojačaju kapaciteti Ekonomsko-socijalnog vijeća, pa je tako u 2018. godini, na području BPK Goražde znatan dio aktivnosti bio usmjeren i na institucionalnom jačanju ovog tijela. Nakon potpisanog Anexa ugovora o osnivanju Ekonomsko-socijalnog vijeća, danas je održana i sjednica na kojoj je izbrano i novo rukovodstvo, te utvrđen i program rada, a posebno je naglašeno da će u narednom periodu, Ekonomsko –socijalno vijeće biti  važan partner  izvršne vlasti na području Kantona u kreiranju i donošenju socijalnih i ekonomskih politika.