Potpisivanje Ugovora o izgradnji prve faze brze ceste Sarajevo – Goražde

U Vladi Bosansko-podrinjskog kantona (BPK) Goražde danas će biti potpisan Ugovor o izgradnji prve faze brze ceste Sarajevo – Goražde: probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen. Vrijednost radova je 81.899.883 BAM, a rok za izgradnju je 36 mjeseci.

Izgradnja tunela Hranjen predstavlja istorijski projekat za Goražde jer će cestovna udaljenost između tog grada i Sarajeva – sa sadašnjih 95,6 biti smanjena na 56 kilometara.

Vožnja između Sarajeva i Goražda, umjesto sadašnjih sat i pol, trajat će 45 minuta.

Ugovor će u ime JP Autoceste Federacije BiH potpisati direktor Adnan Terzić, a u ime izvođača radova direktor Euro-Asfalta d.o.o. Sarajevo Hamed Ramić.

Potpisivanju će prisustvovati ministar komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine Ismir Jusko, federalni premijer Fadil Novalić, premijer BPK Goražde Emir Oković i generalni direktor BH Telecoma Mirsad Zaimović.

Vrijednost radova je 81.899.883 BAM sa uračunatim PDV-om. Sredstva u iznosu 70 miliona BAM osigurana su Odlukom Vlade Federacije BiH iz akumuliranih dobiti BH Telecoma, a ostatak su vlastita sredstva JP Autoceste Federacije BiH.

Tunel Hranjen će biti dug 5,8 kilometara, a sastojat će se od dvije cijevi.

Jedna će biti namijenjena za saobraćaj motornih vozila i kroz nju će prolaziti dvije saobraćajne trake, za svaki smjer po jedna.

Druga cijev će biti servisna i koristit će se za održavanje tunela, kao i za slučaj eventualnih nesreća u tunelu.