Prezentirani rezultati projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE

Danas su predstavljeni rezultati Projekta privlačenja investicija i unapređenja poslovnog okruženja na lokalnom nivou – LIFE, kojeg je Međunarodna finansijska korporacija – IFC, članica Grupacije Svjetske banke, provela zajedno sa Vladom BPK Goražde uz podršku Britanske ambasade u BiH.Građani i investitori od sada će imati brži, lakši i transparentniji pristup administrativnim uslugama u BPK Goražde.

Uspješnom realizacijom projekta LIFE, građani i investitori sada imaju brži, lakši i transparentniji pristup administrativnim uslugama u BPK, što će značajno unaprijediti kvalitet života i ubrzati redovno poslovanje kompanija u ovoj regiji.

Ovom prilikom pokrenut je Elektronski registar Vlade BPK, koji je rezultat procesa usklađivanja svih regulatornih procesa koje provodi kantonalna adminstracija. E-registar omogućava da građani i privrednici na jednom mjestu jednostavno dobiju informaciju kojem kantonalnom organu trebaju podnijeti željeni zahtjev, koju dokumentaciju treba da prilože, te koliko će postupak koštati i u kojem će roku biti riješen. E-registar omogućava preuzimanje odgovarajućih obrazaca i zahtjeva i dostupan je na  službenoj web-stranici Kantona. Ubrzanjem postupaka i skraćenjem rokova u prosjeku za 36%, kantonalna administracija će zahtjeve stranaka rješavati brže, rješavanje pojedinačnog zahtjeva će, u prosjeku, trajati 4 dana kraće. Unapređenje predvidivosti rješavanja postupaka i njihovim skraćenjem investitori će kumulativno imati značajno manji trošak, te se očekuje veća investiciona konkurentnost BPK. Uštede u vremenu su ostvarene eliminacijom dokumenata ili njihovim pribavljanjem po službenoj dužnosti, promjenom forme dokumenata, te skraćenja ukupnog vremena potrebnog za kompletiranje i rješavanje potpunog zahtjeva investitora ili građanina.