Sa 65.000 KM Vlada Kantona podržala dva projekta u općini Pale u F BiH

Premijer BPK Goražde Emir Oković i načelnik općine Pale u FBiH Asim Zec  danas su potisali dva ugovora o podršci finansiranju projekata.Prvi je asfaltiranje puta u dužini od tri kilometra a drugi je pomoć u realizaciji projekta javni radovi u okviru kojeg su priliku za zaposlenje dobile 24 osobe.

Ozvaničen je početak realizacije projekta asfaltiranja dionice puta Donji Brdarići-Gornji Brdarići ukupne dužine oko 3 kilometra a koji najvećim deijelom finasira IFAD.

Iz općine Pale u F BiH nadaju se kako će i u buduće Vlada Kantona podržavati i prepoznati aktivnosti i projekte ove lokalne zajednice a sve s ciljem stavranja što povoljnijeg ambijenta za život svih stanovnika BPK Goražde.