Podržan projekt Grada Goražde

Na današnjoj 162.sjednici Vlada Bosansko-podrinjskog kantona Goražde podržala je projekt Grada Goražda koji se odnosi na sanaciju parking prostora ispred industrijske zone „Pobjeda“ i pristupne saobraćajnice, te odobrila da se iz budžeta Vlade sa ekonomskog koda „Tekući transferi nižim nivoima vlasti“ izdvoji 65.000 KM za učešće u njegovom sufinansiranju.

Premijer Bosansko-podrinjskog kantona dobio je saglasnost za potpisivanje Sporazuma o sufinansiranju i realizaciji Projekta izgradnje Spomen obilježja Grebak.

Vlada je razmatrala i primila k znanju informacije o stanju sigurnosti na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i aktivnostima iz nadležnosti rada Uprave policije za juli i august ove godine.

K znanju su primljeni i proslijeđeni Skupštini na usvajanje izvještaji o radu Nezavisnog odbora i Agencije za privatizaciju u BPK Goražde za prvih šest mjeseci ove godine, kao i Izvještaj Nezavisnog odbora o radu policijskog komesara za period 01.04.2018-30.06.2018.godine.

Vršiocu ovlaštenja policijskog komesara – načelniku Sektora uniformisane policije Uprave policije Ministarstva za unutrašnje poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde data je saglasnost za potpisivanje Okvirnog sporazuma za nabavku municije.

Na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, Vlada je odobrila raspisivanje konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u osnovnim školama s područja Kantona.

Direktor JU SSŠ „Džemal Bijedić“ Goražde dobio je saglasnost na potpisivanje Ugovora o isporuci, montaži, puštanju u rad i obuke rukovalaca mašina za opremanje radionice praktične nastave tekstilne struke sa privrednim društvom „Global“ d.o.o. Sarajevo, u iznosu od 10.060 KM.

Vlada je takođe usvojila i Odluku o finansiranju prijevoza učenika s posebnim potrebama koji pohađaju redovnu osnovnu školu, nezavisno od mjesta stanovanja i škole koju pohađaju.

Na prijedlog Ministarstva urbanizama, usvojena je Odluka o plaćanju finansijskog doprinosa Vlade za implementaciju projekta „Zeleni ekonomski razvoj“ u dijelu koji se odnosi na povećanje energetske efikasnosti javnih objekata na području Kantona u iznosu od 54.210 KM.

Domu za stara i iznemogla lica iz budžeta Ministarstva za socijalnu politiku, zdravstvo, raseljena lica i izbjeglice izdvojit će se 30.000 KM za pokriće troškova i normalno funkcionisanje ove javne ustanove, ako i za izmirenje dijela obaveza prema sporazumu o regulisanju potraživanja uposlenika.

JU Dom zdravlja „dr.Isak Samokovlija“ u Goraždu odobreno je 2.500 KM za nabavku medicinske opreme.

Vlada je na današnjoj sjednici odobrila da se iz budžeta Ministarstva za boračka pitanja izdvoje sredstva za obilježavanje godišnjice pogibije komandanta Zaima Imamovića, kao i za sufinansiranje obilježavanja godišnjice otvaranja hajr-česme u Ustiprači.

 

Prema Programu utroška sredstava Ministarstva za privredu BPK Goražde za podršku privatnim preduzećima i poduzetnicima za 2018.godinu, Vlada je odobrila  novčana sredstva u iznosu od 18.000 KM za tri privredna društva s područja Kantona.

Uprava civilne zaštite Bosansko-podrinjskog kantona Goražde dobila je saglasnost za potpisivanje Ugovora o nabavci novog terenskog motornog vozila.

Na kraju današnje sjednice, Vlada je Direkciji robnih rezervi BPK Goražde odobrila nabavku 30.000,00 litara lož ulja za predstojeću grijnu sezonu.