Srednjim školama „Džemal Bijedić“ i „Hasib Hadžović“ donirana vrijedna i inovativna oprema

Srednja stručna škola „Džemal Bijedić“ i Tehnička škola „HasibHadžović“ , već više od godinu dana učestvuju u projektu „Stručno obrazovanje“ kojeg u Bosni i Hercegovini uz podršku partnera realizira Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ.

U okviru projekta razvijeni su inovativni i ka potrebama tržišta usmjereni nastavni planovi i programi za zanimanje mašinski tehničar za CNC tehnologiju i za zanimanje obrađivač metala rezanjem. Nastavne planove i programe razvijao je ekspertski tim sastavljen od nacionalnih i internacionalnih stručnjaka, a sa implementacijom započelo se u novoj školskoj godini. Nastavni planovi i programi zasnivaju se na standardima zanimanja i traženim kompetencijama odgovarajućih profesije, što će učenicima omogućiti lakše i brže zapošljavanje i veću konkurentnost na tržištu rada.

U cilju što uspješnije implementacije novih nastavnih planova i programa, školama je danas  donirana inovativna edukativna oprema i stručna literatura za učenike i profesore , ukupne vrijednosti od po 20 000 KM.