U Bogušićima je počela izgradnja prečistača otpadnih voda

Riječ je o značajnom projektu koji finansira Vlada Češke Republike putem Razvojne agencije Češke.

Gradonačelnik Goražda Muhamed Ramović ističe da je prethodno urađena projektna dokumentacija te da je Grad Goražde s ovim projektom aplicirao prema Vladi Češke.

– Po ugovoru iz 1991. godine u sporazumu koji je potpisan sa Hidroelektranom (HE) Višegrad  jasno je naglašena njena obaveza koju treba da ispuni prema ovoj lokalnoj zajednici, a to je sufinansiranje ovakvih projekata. Naišli smo na razumijevanje Vlade Češke a vrijednost ovog projekta je 140.000 KM, gdje će se na 100 m2 uraditi prvi kolektor u koji će se priključiti 80 kuća, nakon čega ide druga faza, čime će Bogušići biti prva od ruralnih mjesnih zajednica koja će riješiti ovaj problem – pojasnio je Ramović.

Ističe da je urađen projekt i za izgradnju kolektora Berič – Mravinjac što će takođe biti važno za područje kako beričke tako i ilovačke kotline, a postoji projekat i za MZ Sadba.

– Ako želimo u EU moramo početi rješavati probleme otpadnih voda i sve ono što bi na bilo koji način ugrozilo naše vodno područje. U ovom slučaju izvođač je firma „Kaja Company“  d.o.o. Goražde i rok za završetak radova je 60 dana – istakao je gradonačelnik Goražda.