Ponovo se broje glasovi sa Bivolica

Gradska izborna komisija Goražde obradila je i kompletirala rezultate izbore sa 31 biračkog mjesta od ukupno 32 koliko ih je bilo na području Grada Goražda. Glasački listići iz biračkog mjesta  Bivolice danas su ponovo prebrojani iz razloga što birački odbor nije kvalitetno uradio svoj dio posla, pa je formiran novi odbor za prebrojavanje.

“Sa biračkog mjesta u Bivolicama imamo oko 115 ili 120 ispravnih glasačkih listića,  ne znam tačno. Prebrojavanjem ćemo utvrditi tačan broj”, ističe Džemail Popović,  predsjednik GIK-a Goražde.

Popović pojašnjava da je ostalo još prebrojavanje glasačkih listića iz inostanstva, mobilnog tima i glasanja u odsustvu.

“To je ukupno oko 600 glasova”, pojašnjava  Džemail Popović .