Foča: Draganu Janjiću sedam godina za silovanje

Sud BiH je nepravosnažno osudio Dragana Janjića na sedam godina zatvora zbog silovanja počinjenog na području Foče, dok ga je oslobodio optužbe za nezakonito hapšenje više osoba bošnjačke nacionalnosti 1992. godine.

Janjić je proglašen krivim da je kao pripadnik policije u augustu 1992. godine udarao, a potom silovao svjedokinju B-1 u prostorijama Policijske stanice (PS) Miljevina. Prema izrečenoj presudi, on se obavezuje oštećenoj na ime nematerijalne štete isplatiti 15.000 maraka, dok se njen imovinsko-pravni zahtjev preko dosuđenog iznosa odbija, te ga može ostvariti u parničnom postupku.

„Analizirajući dokaze, Vijeće je utvrdilo i oglasilo ga krivim da je kao pripadnik policijskih snaga počinio silovanje“, rekla je predsjedavajuća sutkinja Enida Hadžiomerović, dodavši da je Janjić silovanje počinio u sklopu širokog i sistemstskog napada usmjerenog protiv civilnog bošnjakog stanovništva na području Foče.

Hadžiomerović je naglasila da je Vijeće imalo u vidu detaljan iskaz oštećene B-1, kazavši da su i ostali svjedoci Tužilaštva BiH potvrdili posredna saznanja o tome, kao i da je B-2 potvrdila u potpunosti iskaz oštećene.

Prema obrazloženju, Vijeće je imalo u vidu svjedočenje optuženog u svoju korist čime je dokazivao alibi, ali ga nije cijenilo uvjerljivim.

Janjić je ovom presudom oslobođen po dvije tačke optužnice koje ga terete za nezakonito lišavanje slobode i zatvaranje civila. Javnost je bila isključena prilikom obrazloženja presude za tačku prema kojoj je u maju 1992. godine lišio slobode jednu osobu i odveo u PS Miljevina svjestan da će biti zatvorena u Kazneno-popravni dom Foča.

Za nezakonito lišenje slobode više Bošnjaka u junu 1992. godine, Janjić je, ovom presudom također oslobođen.

„Imajući u vidu da svjedoci nisu naveli da je Dragan Janjić bio lice koje je učestvovalo u odvođenju, Vijeće nije našlo dovoljno dokaza da je Janjić učestvovao u odvođenju lica iz ove tačke optužnice“, kazala je Hadžiomerović.

Prilikom odmjeravanja zatvorske kazne, Vijeće, kako je rečeno, nije našlo otežavajuće okolnosti, a od olakšavajućih je cijenilo da Janjić nije ranije osuđivan.

Ovom presudom optuženi je oslobođen naknade troškova krivičnog postupka, te mu je produžen pritvor.

Na ovu presudu postoji pravo žalbe.

FENA