Općina Foča u F BiH: U toku implementacija projekta izradnje kanalizacione mreže u Ustikolini

Na području Općine Foča u Federaciji BiH, ovh dana intenzivirane su aktivnosti na izgradnji kanalizacione mreže u  užem dijelu Ustikoline. Riječ je o projektu čija ukupna vrijednost, prema projektnoj dokumentaciji, iznosi 80.000 KM. Naime, Fond za zaštitu okoliša Federacije BIH, odobrio je implemenatciju projekta Općini Foča u Federaciji BIH sa čijom realizacijom će se u praksi po prvi put u historiji ovog područja riješiti problem kanalizacije u užem dijelu Ustikoline.

Izgradnjom kanalizacione mreža,  ujedno će biti riješen problem Doma zdravlja i Osnovne škola Ustikolina, te područja na kojem je počela gradnja sportske balon dvorane.

“Projekat kanalizacione mreže u Ustikolini sa 59. 000 KM, finasira Fond za zaštitu okoliša, F BIH, dok je  općina Foča obezbjedila nekih 20. 000 KM. Radovi su povjereni perduzeću Baša, a ovo je zasigurno jedan od najznačjanijih projekata koje relizujemo u posljednje vrijeme, jer će se sa njegovom  implementacijom riješiti gorući problem sa kojima se godinama susreću mještani Ustikoline”, kazao je Zijad Kunvac načelik Općine Foča u F BIH.

rtvbpk