Centar za kulturu Goražde potpisao Memorandum o saradnji sa deset ustanova kulture iz BiH, Hrvatske i Srbije

Jedanaest ustanova kulture iz BiH, Hrvatske i Srbije nedavno je potpisalo Memorandum o saradnji, a među njima je i Javna ustanova Centar za kulturu Goražde. Na ovaj način nastoji se doprinijeti unaprijeđenju i razvoju kulture te ostvariti međusobna saradnja u ovoj oblasti. Potpisivanje Memoranduma o saradnji ustanova kulture inicirala je Javna ustanova Centar kulture i mladih općine Centar Sarajevo i ovaj čin predstavlja prvi korak ka umrežavanju centara kulture u BiH i državama regiona. Ovaj vid međusobne saradnje omogućit će i veći broj kulturnih događaja u ustanovama potpisnicama – pojašnjavaju u Centru za kulturu Goražde.

Kako ističe Mensura Sijerčić, rukovodilac kulturno-umjetničkih djelatnosti, ustanove kulture, za sada iz tri zemlje, na ovaj način stvorile su mogućnost zajedničkog apliciranja  projekata prema domaćim i međunarodnim organizacijama i fondovima.

Memorandum o saradnji u oblasti kulture potpisale su ustanove kulture iz Dubrovnika, Šapca te Sarajeva, Goražda, Bihaća, Živinica, Travnika, Mostara, Donjeg Vakufa, Bugojna i Konjica, a svoj potpis mogu staviti i druge zainteresovane ustanove iz ove oblasti. Nadaju se da će razmjena ideja i iskustava uroditi i većim projektima, a zajednička saradnja doprinijeti i stvaranju mreže gradova  koji će se priključiti projektu čiji je cilj regionalno uvezivanje centara za kulturu.