Aktivnosti Asocijacije srednjoškolaca u BiH ( AsuBiH) SOCIJALNI DAN I U GORAŽDU

Socijalni dan je jedan dan u godini kada srednjoškolci svoje školske klupe zamijene radnim mjestima. Novac koji se zaradi Socijalnim danom donira se u svrhe finansiranja omladinskih projekata širom BiH, a jedan od podržanih bio je i naš projekat “Festival omladinske umjetnosti” održan u julu ove godine. Socijalnim danom svi uče i svi dobivaju, srednjoškolci će dobiti priliku da osjete klimu radnog prostora i vide kako je provesti 8 sati na radnom mjestu, te svojim angažmanom mogu pomoći sebi pri odabiru budućeg zanimanja i istovremeno pomoći vršnjacima da realizuju svoje ideje, škole omogućuju svojim učenicima određeni vid praktične nastave, a kompanije ulažu u lokalnu zajednicu i mlade ljude svoga grada koji su snaga i moć današnjeg društva. AsuBiH je implementirao do sada 2 „Socijalna dana“, a Lokalni tim Goražde je učestvovao u oba. Prošle godine radilo je ukupno 1078 srednjoškolaca/ki koji su stekli svoje praktično iskustvo u preko 300 preduzeća, a ASuBiH je odoborio 26 lokalnih inicijativa u iznosu od blizu 15 000 KM. Kao i prošle, Goražde je grad nositelj projekta i ove godine!
Ovogodišnji Socijalni dan u Goraždu broji 40 radnih mjesta. U Socijalnom danu učestvuju sve srednje škole na području BPK Goražde. Podršku smo dobili i od nadležnih Ministarstava obrazovanja i nauke u BiH, te će srednjoškolci od ASuBiH-a dobiti opravdanje za odsustvo sa nastave.

Lamija Hadžić, PR Lokalnog tima ASuBiH u Goraždu