Obezbjeđeno deset steonih junica za deset porodica iz Goražda

Humanitarna organizacija Muslim Aid  i grad Goražde finansirali su nabavku steonih junica za deset porodica iz okoline Goražda u cilju smanjenja siromaštva kroz uzgoj stoke. Za nabavku junica osigurano je  više od 46. 000 maraka od čega je  28.000 maraka finansirala organizacija Muslim Aid, dok je grad Goražde obezbjedio 14.600 maraka, a korisnici  s kojima su danas potpisani ugovori u gradskoj upravi 3.650 maraka. Ovo nije prvi projekat koji Muslim Aid realizira na ovom području u cilju ekonomskog osnaživanja porodica iz ruralnih sredina, do sada su u misiji smanjenja siromaštva kroz inovativna rješenja  obezbjedili određenu količinu plastenika i sadnice malina sa sistemom sistemom za navodnjavanje u površini od 1 duluma  za 15 poljoprivrednika.

Fokusirani su na  pomoć najugroženijim kategorijama društva, djeci, samohranim majkama, osobama sa invaliditetom, povratnicima i nezaposlenima. Misija ove organizacije je smanjenje siromaštva kroz razvijanje inovativnih i održivih rješenja.

U skladu sa Muslim Aid misijom u BiH ova organizacija razvila je program Ekonomskog osnaživanja socijalno i materijalno marginaliziranih osoba kroz razvoj poljoprivrede (proizvodnja povrća u plastenicima, uzgoj malina ili razvoj stočarstva). Program je organizovan na principima saradnje i kofinansiranja projekata. Ova organizacija za korisnike programa organizuje edukaciju iz plasteničke proizvodnje povrća ili malina te donaciju plastenika sa sistemom za navodnjavanje i sadnicama, sadnice malina i sistema za navodnjavanje ili donaciju steonih junica.

”Dugogodišnja, jako dobra saradnja sa  Muslim Aid-om nastavlja se i dalje. Prije dvije godine imali smo 18 porodica kojima smo dodijelili maline, poslije toga imali smo 20 porodica koje su prihvatile projekat plasteničke proizvodnje i danas imamo projekat  10 steonih junica za 10 naših porodica, koje su se prijavile na javni poziv, koje su prošle kriterije na bodovnoj listi. Bilo je ukupno 12 porodica, nažalost dvije porodice nisu ispunile kriterije. Gledala se socijalna strana i da li porodica ima male djece. U ponedjeljak je isporuka. Napravljen je obilazak gdje će biti smještene junice da se vidi da li ispunjavaju uslove koje zahtjeva ova Organizacija. Danas smo razgovarali o budućim projektima za poljoprivrednu proizvodnju, da li će to biti opet projekti u sklopu kojeg će se dodjeljivati plastenici ili ćemo se odlučiti za mehanizaciju, zavisi od njih koliko imaju predviđenih sredstava za ovu godinu“, izjavio je Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.

I u Muslim Aid-u su iskazali zadovoljstvo saradnjom sa Gradom Goraždem, što je u izjavi za medije naglasila projekt koordinatorica pomenute organizacije Esma Smajkan

”Ovo je treći projekat sa Gradom Goraždem. Na obostrano zadovoljstvo smo realizovali projekte podrške razvoja malinarstva, zatim kroz plasteničku proizvodnju i donaciju od 20 plastenika od 100 kvadratnih metara. Ovaj put doniramo steone junice, za 10 porodica. Junice su visoko kvalitetne, sa svom potrebnom dokumentacijom i potvrdom da su zdrave. Nadamo se da će biti od koristi, potrudili smo se da odaberemo osobe kojima je to stvarno potrebno. Nadamo se da je ovo jedan u niz od projekata koji će doprinijeti našoj uspješnoj saradnji u toku iduće godine“, ističe  Esma Smajkan, koordinatorica organizacije.