Proces imunizacije provodi se kontinuirano

Roditelji u BiH sve teže donose odluku, ali i sve manje vakcinišu svoju djecu, o čemu govore i nedavni  primjeri izricanja novčanih kazni zbog nevakcinisanja.

„ U Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde proces imunuzacije provodi se kontinuirano i  do sada nismo imali pojavu vakcinalno-preventabilnih bolesti“ kaže ,dr. Medina Bičo, dirkeotrica JU Zavod za javno zdravstvo BPK Goražde.

Ona  dodaje da je tokom prošle godine ipak evidentiran  pad procenta  imunizacije kada je riječ o MRP vakcini.

„Riječ je o vakcini koja se daje sa navršenom jednom godinom i koja se podudara sa vremenom nastanka autizma kod djece, ali da znanastveno nije dokazano da ova vakcina može uzrokovati autizam“, ističe Bičo.

U Zavodu za javNo zdravstvo kažu da je na području našeg kantona  zanemariv broj onih koji odbijaju vakcinisati djecu, ali da su od nadleznih ustanova zatrazili spiskove onih koji su odbili kako bi se upoznao nadlezni inspektor.

Do 18. godine djeca u BiH primaju vakcine protiv 10 bolesti, među kojima su,  tuberkuloza, dječija paraliza, hepatitis i druge. Vakcinacija je potrebna kako bi se smanjila mogućnost zaraze, odnosno iskorijenile određene bolesti od kojih neke mogu imati smrtni ishod. Jedan od razloga odbijanja imunizacije je zabrinutost  roditelja  za kvalitet vakcina koje njihova djeca trebaju primiti.

S tim u vezi u Zavodu za javno zdravstvo BPK Goražde ističu da se  u procesu imunizacije  koriste iste vakcine kao i u najrazvijenijim evropskim zemljama.