Počele pripreme za otvaranje gradilišta tunela Hranjen

U Bosanko-podrinjskom kantonu uskoro se očekuje i zvanični početak radova na gradnji tunela Hranjen za koji je prije mjesec dana potpisan ugovor sa Autocestama FBIH vrijedan oko 81, 9 miliona KM.

Premijer BPK Goražde Emir Oković  ističe da su trenutno  na području Hrenovice u toku radovi na izgradnji građevinskog kampa u kojem će biti smješteni radnici i mehanizacija preduzeća “Euro-Asfalt” iz Sarajeva, koje je odabrano za najpovoljnijeg izvođača radova na izgradnji tunela Hranjen.

“Mi ne možemo tačno precizirati rok za početak radova na tunelu Hranjen, oni bi trebali biti ozvaničeni uskoro, međutim u toku su pripremni radovi izgradnje građevinskog kampa za koji je općina Pale u FBIH zaključila ugovor o zakupu 19 duluma zemljišta na lokalitetu Hrenovice. Ono što slijedi jeste izgradnja pristupnog puta do mjesta koje je ulazni portal tunela na području Kaljana. U ovom trenutku mogu reći da je u toku pribavljanje saglasnosti za područje šuma i ostalih saglasnosti, općina to brzo radi i ova lokalna zajednica je potpuno posvećena ovom projektu tako da će djelovati i u narednom periodu u najkraćim rokovima. I generalno sve što se radi je u okviru dinamičkog plana koji predviđa i pripreme i otvaranje gradilišta, početne radove, sve što predviđa potpisani ugovor”, izjavio je Oković.

Podsjetimo da je izgradnja tunela Hranjen najzahtjevniji dio projekta izgradnje brze ceste Sarajevo- Goražde, a potpisani ugovor se odnosi na prvu fazu projekta izgradnje brze ceste Sarajevo-Goražde, probijanje glavne i servisne cijevi i izrada primarne podgrade cestovnog tunela Hranjen. Rok za izgradnju tunela je 36 mjeseci.