Fondacija “Istina za Goražde”: Hitno procesuirati odgovorne za zločine počinjene na području Goražda

Fondacija “Istina za Goražde” na pres konferenciji je prezentovala aktivnosti u protekloj godini, a predstavnici fondacije uputili su i određene zaključke  prema organima i institucijama vlasti da snažnije i odgovornije pristupe zaštiti neopravdano optuženih pripadnika Armije R BiH za navodne ratne zločine.
Pres konferenciji su pored članova fondacije prisustvovali i predstavnici BPK i grada Goražda.

Na incijativu koordinacije boračkih udruženja u februaru prošle godine formirana je Fondacija „Istina za Goražde“ čiji je prevashodni cilj obezbjeđenje odgovarajuće podrške i pomoći za sve pripadnike Armije RBiH sa bivše regije Goražde koji su optuženi za navodne ratne zločine. Tako je Fondacija u proteklom periodu konstantno pratila stanje svih 15 optuženih pripadnika Armije R BiH sa aspekta materijalno-finansijskog i zdravstvenog stanja kao i stanja njihovih porodica, što je podrazumjevalo obezbjeđenje finansijskih sredstava za stvaranje normalnih uslova za život kako pripadnika tako i njihovih porodica, kroz zapošljavanja, pakete pomoći, nabavke ogrijeva i stipendiranje djece optuženih pripadanika tokom školovanja.

Ukupni prihodi Fondacije od osnivanja do danas su 110.000 KM od čega je 75.000 KM obezbjedila Vlada Kantona i resorno ministarstvo,30.000 KM je obezbjedila Fondacija kroz svoj rad i aktivnosti te je 5.000 KM obezbjeđeno iz budžeta grada Goražda, rečeno je na pressu. Od toga je u skladu sa pravilnikom o kriterijima pružanja pomoći, optuženim pripadnicima odobreno i realizovano 95.000 KM. Uz to Fondacija je zaposlila tri  člana iz reda porodica optuženih pripadnika te su obezbjeđene  tri stipendije za djecu optuženih pripadnika, rečeno je na presu.

 Zamjena teza

Svjesni veoma teškog psihološkog stanja cjelokupnog stanovništva ovog prostora u postratnom periodu, a posebno onih koji su izgubili svoje najmilije, pritisnuti stalnom nepravdom koja se ogleda kroz privođenja, saslušavanja, podizanje i potvrđivanje optužnica kao i donešene presude pripadnicima Armije R BiH, a sa druge strane niko nije odgovarao za počinjene ratne zločine nad ovim gradom i ovim Kantonom od strane agresora Fondacija „Istina za Goražde“ u svojim zaključcima traži sljedeće, da zakonodavne i izvršne vlasti općina, grada i Kantona Goražde poduzmu odgovarajuće aktivnosti s ciljem uključenja i sudjelovanja prije svega u borbi za istinu i pravdu na ovim prostorima u vrijeme agresije kao i iznalaženju riješenja za pružanje pravne i druge vrste pomoći braniocima i njihovim porodicama. Fondacija izražava ogromno nezadovoljstvo i upućuje kritike zbog pasivnosti organa na svim nivoima kako zakonodavne i izvršne tako i sudske vlasti u BiH zbog neodgovornog odnosa i rada kada su u pitanju počinjeni ratni zločini nad civilnim stanovništvom prije svega maloljetnom djecom na prostoru bivše regije Goražde.

 S toga Fondacija podsjeća predstavnike vlasti u BPK na ranije donesene zaključke i stavove koji su doneseni na tematskoj sjednici u martu prošle godine da se zahtijeva od nadležnih oragana i institucija u BiH njihova provedba.Iz Fondacije upozoravaju na teško psihološko stanje i konstantno iskrivljenje istine u kojoj se od žrtva pravi agresor i da će biti primorani poduzeti druge metode i sredstava kada je u pitanju istina i pravda i da će organizovano i direktno vršiti pritisak na nadležne organe i institucije kako bi bili procesurani oni koji su počinili ratne zločine na ovim prostorima.

Šta je sa procesima?

„Jer krajnje je vrijeme da se nakon 20 i više godina provedu postupci i procesi za ratne zločine koji su počinjeni nad ovim gradom i kantonom od agresorske strane i od toga se nesmije nikada odustati niti zaboraviti jer samo se istinom može ugušiti i uništiti laž posebno kada je u pitanju otpor i odbrana ovih prostora i BiH, rečeno je na  pres konferenciji  Fondacije „Istina za Goražde“.

R. Bosno/rtvbpk