Izgradnja zgrade za socijalno stanovanje u Rasadniku trebala bi biti zavšena do februara 2019. godine

Radovi na izgradnje stambene zgrade  za socijalno  stanovanje u Rasadniku teku planiranom dinamikom. Riječ je o prvoj od šest planiranih zgrada koje će se u Goraždu graditi u okviru regionalnog stambenog programa čijom će izgradnjom biti obezbijeđeno 20 stambenih jedinica za socijalno ugrožene i raseljene porodice sa područja našeg grada.

Gradilište je danas posjetio gradonačelnik Goražda sa saradnicima koji je još jednom rekao da je ovaj program za Goražde od velike važnosti.

„U sklopu Regionalnog stambenog programa – multidonatorskog programa kojim upravlja Razvojna banka Vijeća Europe, a implementatori su bh. institucije, u naselju Rasadnik u toku je izgradnja zgrade socijalnog stanovanja“, istakao je Muhamed Ramović gradonačlenik Goražda.

On dodaje da je svjestan  činjenice da ljudi u kolektivnim centrima žive u jako lošim uslovima, te da je upravo zbog toga jako važno da se tokom naredne godine okončaju planirani projekti i konačno zatvore kolektivni centri.

Kada je riječ o zgradi u Rasadniku, iz preduzeća Drina koje je izvođač radova kažu da radovi teku planiranom dinamikom .

Ukoliko vremenske prilike dozvole zgrada u Rasadniku bi trebala biti završena do februara naredne godine, do kada će  početi izgradnja i drugih predviđenih Regionalanim stambenim programom.