Nove medalje za članove Saveza za posrt I rekreaciju osoba sa invaliditetom

Članovi Saveza  za sport i rekreaciju osoba sa invaliditetom BPK Goražde tokom ove godine  učestovovali su na 10 državnih takmičenja na kojima su ostvarili sjajne rezultate kako u muškoj tako i ženskoj konkurenciji.  Veliki broj pehara i medalja  krasi klub ovog  saveza  u kojem ističu da je za  osobe sa invaliditetom od pehara  ipak  važnije druženje i razmjena iskustva.

Sa 10 državnih takmičanja, članovi ovog Saveza u Goražde su donijeli brojne medalje i pehare.

Priznanja su samo dio sjajnih rezultata ostvarenih u ovoj godini. Među članovima Saveza koji su na  posljednjem takmičenja u sreljaštvu a  koje je održano u Visokom osovjili medalje su i Mirzeta Čaušević i Ahmo Bavčić.

Do kraja godine članovi  Saveza nastupit će na još pet državnih takmičnja. Sudeći prema dosadašnjim rezultatima, ne sumnjamo  da će i nakon predstojećh takmičenja klub Saveza za sporti rekreaciju osoba sa invaliditetom krasiti i nove medalje i pehari.