Koristan projekat “Bolje prevencija nego intervencija”

OŠ “Husein ef. Đozo”  u saradnji sa organizacijom  Wolrd Vižn pokrenula je projekat prevencije vršnjačkog nasilja. U ovom mjesecu izvršena je edukacija  dvije učenice o temi izrade programa  „Bolje  prevencija nego intervencija „ a nedavno su održane i prve radionice sa učenicima šestih i sedmih razreda . Realizacija programa trajat će do  22.  februara  naredne godine kada se obilježava Međunarodni dan  prevencije vršnjačkog nasilja.

Prema riječima pedagodice Sabine  Džebo,  radi se o vrlo korisnim aktivnostima u koje su  uključeni učenici .”Preventivne mjere ogledaju se u prepoznavanju oblika nasilja, linije tolorenacije  odnosno okvira  opće prihvaćenih normi društvenog ponašanja. Vršnjačke edukatorice su Merjem Borovac i  Adna Trnčić učenice osmog razreda”, ističe Džebo.

E.Tabaković/rtvbpk