Održana Izborna skupština Privredne komore BPK Goražde: Dževad Terović ostaje na funkciji predsjednika Komore

Danas je održana izborna skupština za organe upravljanja Privredne komore Bosanskopodrinjskog kantona Goražde. Izbori se održavaju u kompletnom komorskom sistemu Federacije BiH, a privredna komora BPK je danas ponovo birala i izabrala skupštinu, upravni i nadzorni odbor te predsjednika komore. Dževad Terović ostaje na funkciji predsjednika Komore.

Odluka je na današjoj izbornoj skupštini u Privrednoj komori BPK donijeta većinom glasova. Novi/stari predsjednik je nakon izbora zahvalio privrednicima koji su u proteklom periodu podržavali Privrednu komoru a koja je, istakao je,  u međuvremenu uspjela prevazići brojne poteškoće te danas pruža zavidan nivo usluga i širi istinu o privrednom rastu u ovom dijelu svijeta. Zahvalio je i svim delegatima koji su glasali.

Prije glasanja upućeno je više zamjerki na tok i proceduru u sazivanju skuštine. Terović ističe kako lično očekuje da će biti osvete i da će snage koje su lobirale protiv njega i danas izabranih organa upravljanja  nastaviti sa, kako je rekao, negativnim aktivnostima.

Izbori u Privrednoj komori obavljeni su tajnim glasanjem, a mandatni period izabranih organa upravljanja je četiri godine.

M.Bajrović/rtvbpk