Riječ po riječ 25.10.2018. Tema: Obrazovanje u BPK Goražde