14.novembra:U Biznis centru Sajam zapošljavanja BPK Goražde

U Privrednoj komori BPK Goražde danas je zasijedala radna grupa za pripremu i provedbu Sajma zapošljavanja u BPK Goražde. Članovi radne grupe zadužene za implementaciju aktivnosti iz projekta “Uspostavljanja efikasnih načina participacije relavantnih aktera u procesu obrazovanja odraslih u konteksu cjeloživotnog učenja”,  koji je odoobrila Međunarodna organizacija rada ILO, već je u poodmakloj  fazi na uspostavljanju efikasnih metoda zapošljavanja i podrške privrednim subjektima i obrazovnim institucijama.

U tom konteksu danas su dogovoreni programski zadaci vezani za organizaciju Sajma zapošljavanja.

“Mi smo planirali da se Sajam zapošljavanja održi 14.novembra.Prvobitno smo htjeli to realizovati ispred zgrade Biznis centra, ali s obzirom na vremenske prilike odlučili smo da se on održi u dvije sale te kancelarijskim prostorima u Biznis Centru. Nastojat ćemo da obezbjedimo predstavnike svih privrednih subjekata gdje će nezaposlene osobe na licu mjesta imati priliku da dobiju informacije o njihovim planovima i potrebama kada je riječ o tržištu rada”,kazao je predsjednik Privredene komore BPK Goražde, Dževad Terović.

Radnu grupu za organizaciju i provedbu Sajma zapošljavanja čine predstavnici Grada Goražda, ALDI-ja, Službe za zapošljavanje, Udruženja poslodovaca i SSŠ “Džemal Bijedić” te Privredne komore koja će i biti domaćin gostima Sajma zapošljavanja.

“Dio sadržaja Sajma zapošljavanja bit će i edukativne radionice s akcentom na unficiranje aplikacija za posao, izrade CV te upoznavanje sa pozitivnim primjerima zapošljavanja u sektoru IT tehnologije”,kazao je Terović te uputio poziv svim građanima da posjete Sajam zapošljavanja 14. novembra u Biznis centru u Goraždu.

Projekat uspostave efikasnih metoda zapošljavanja i podrške privrednim subjektima i obrazovnim institucijama koje je odobrila međunarodna organizacija rada realizuje se već drugu godinu za redom a završava se 2019.godine.

R.Bosno/rtvbpk