Uskoro gradnja obaloutvrde na Drini

Predstavnici Svjetske banke razgovarali su sa gradonačelnikom Goražda o implementaciji projekta zaštite od poplava na rijeci Drini. Riječ je o dugo najavljivanom projektu koji finansira Svjetska banka putem Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) koji se odnosi na izgradnju obaloutvrda rijeke Drine od Vitkovića do entitetske granice, tačnije općine Novo Goražde, kao i Podhranjenskog potoka. Ukupna vrijednost projekta za Grad Goražde je preko 10 miliona KM, s tim da će pored sredstava Svjetske banke, sa 2 miliona KM projekat sufinansirati i Agencija za vodno područje rijeke Save.

“U pitanju je projekat zaštite od poplava na rijeci Drini. Mi smo  protekle tri godine završili projektnu investiciju Prača – Hrenovica i isto tako investicije u općini Foča FBIH. Pripremali smo dokumentaciju za sve ukupno šest lokacija na području Goražda. Federalno ministarstvo i Agencija za sliv rijeke Save odredili su prioritetnu investiciju i dogovoreno je da ta projektna investicija bude izgradnja obaloutvrda nizvodno od centra grada sve ukupne dužine 4 kilometra. Procjenjena vrijednost investicija je negdje oko 8 miliona KM. Tender je raspisan i u drugoj polovini jedanaestog  mjeseca očekujemo otvaranje ponude  Očekujem da će u toku ove kalendarske godine potpisati ugovor sa izvođačem radova i očekujem da će do kraja naredne godine svi radovi biti završeni”, izjavio je Alojz Dunđer, direktor Ureda za implementaciju projekata Federalnog ministarstva  poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Igor Palandžić, vođa tima Svjetske banke na ovom projektu ističe da je procedura nabavki za prvi od tih projekata u toku.

“Nadamo se da će vrlo brzo krenuti u konkretne stvari i otpočeti građevinski radovi koji su bili planirani”, izjavio je  Palandžić.

U gradskoj upravi podsjećaju da se Goražde već duže vrijeme susreće sa problemom urušavanja obaloutvrda, da je stanje usložnjeno nakon poplava u decembru 2010. te da rješenje problema očekuju sa realizacijom projekta Svjetske banke.

“Očekujemo za petnestak dana i otvaranje tih ponuda. Mi smo tehnička podrška što je najvažnije. Nema nikakvih zastoja. Sve smo mi pripremili, izdali dozvole i već možemo krenuti sa trećim, četvrtim lotom, a to je Centar Grada. Moramo ovdje dobrim dijelom obalu urediti i imamo Pothranjenski potok, a onda su završne faze prema Vitkovićima. Ova sredstva koja imamo ne mogu biti dovoljna i oni su to danas kazali. Mi smo i ranije o tome govorili, međutim sad se pokazalo da taj iznos od Vitkovića do entitetske linije iznosi ukupno 30 miliona KM. Oni su spremni krenuti i dalje sa prijedlozima ka Svjetskoj banci i njihovoj direkciji  da pomognu, ali su  dali i nama šansu da na još neke adrese apliciramo što i hoćemo. Važno je da je krenulo da nema nikakvih zastoja i da će obaloutvrda, ova faza biti sigurno završena do naredne godine, ako ne bude žalbi. Mi već početkom 2019. godine možemo  početi sa izgradnjom”, izjavio je Muhamed Ramović, gradonačelnik Goražda.