BPK : Informacija Uprave policije

Dana 06.11.2018.godine u 12,00 sati u prostrije dežurne službe policijske stanice Ustikolina obratio se M.A., nastanjen u mjestu Njuhe, općina Foča u F BiH, i prijavio da su istog putem telefona obavjestili službenici policije  Policijske stanice Trnovo da su u mjestu Delijaš-Trnovo u toku noći 05/06.11.2018 pronašli  njegovo putničko motorno vozilo marke “Golf A2”. Gore navedeno lice je navelo da je u noći 05/06.11.2018 godine  vozilo   bilo parkirano u blizini kuće njegovog brata u mjestu Njuhe, općina Foča u F BiH,  te  da je isto   bilo otključano i da su se u vozilu nalazili ključevi i dokumentacija od vozila. Dalji rad na navedenom događaju  je u toku.

Dana 06.11.2018.godine u 19,05 sati dežurnoj službi Policijske stanice Goražde putem telefona  obratila se medicinska sestara porodične ambulante u ulici 1.Slavne višegradske brigade – Grad Goražde  i prijavila da u pomenutoj ambulanti medicinsko osoblje ima problema sa NN licem. Na lice mjesta upućeni su policijski službenici Uprave policije MUP-a BPK Goražde koji su ispitali navode prijave i utvrdili da je lice  K.E., iz Goražda udarao rukama po pultu i upućivao psovke medicinskom osoblju. Gore navedeni  pozvan je u  službene prostorije MUP-a Goražde, gdje su protiv istog poduzete Zakonom predviđene mjere i radnje.