Riječ po Riječ 8.11.2018. Tema: Stanju sigurnosti u BPK Goražde