Zasjedalo Općinsko vijeće Foča u FBiH

Vijećnici Općinskog vijeća općine Foča u Federaciji BiH na 15 redovnoj sjednici razmatrali su i nakon duže rasprave usvojili izvještaj o izvršenju budžeta općine za prvih devet mjeseci  ove godine. Prema izvještaju, u tom periodu u ovoj lokalnoj zajednici zabilježen je deficit u iznosu od 60.195 KM. Na sjednici je usvojen i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za kupovinu zemljišta kao i prijedlog odluke o davanjusaglasnosti za sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti. Razmatrajući prijedlog odluke o utvrđivanju prioriteta zimskog održavanja lokalnih puteva na području općine Foča u FBIH, Općinskovijeće usvojilo je zaključak kojim se zadužuje Štab civilne zaštite da uz saglasnost predsjednika mjesnih zajednica utvrdi prioritete zimskog održavanja lokalnih puteva uz  sugestiju da u prvom prioritetu koji se čisti u roku od 24 saqta po prestanku padavina, kada visina snijega dostigne visinu od 20 cm, budu mjesta u kojima su u najvećem broju naseljena djeca školskog uzrasta, bolesne i stare i iznemogle osobe. Općinsko vijeće Foča u FBIH na sjednici je usvojilo i odluku o raspisivanju javnog poziva za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području općine Foča u Federaciji BIH.