IN MEMORIAM:Hasib Mašnić (1946.-2018.)

U Goraždu je jučer preminuo istaknuti prosvjetni radnik Hasib Mašnić. Povodom njegove smrti oglasile su se njegove kolege iz OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija”.

U nedjelju je prestalo da kuca veliko ljudsko srce prosvjetnog radnika Hasiba Mašnića.

Hasib (Smajo) Mašnić rođen je 19.06.1946.godine u Ustiprači, gdje je završio osnovnu školu. Srednju školu je pohađao u Goraždu, a Pedagošku akademiju u Sarajevu.

Radni vijek je započeo u Šabićima, na Bjelašnici, ali se ubrzo vratio u rodnu Ustipraču gdje se zaposlio u školi kao nastavnik biologije. Pokazao se kao izuzetan prosvjetni radnik i pedagog pa je kao takav izabran i za direktora ove škole i tu je funkciju obavljao sve do pripajanja OŠ “Nikola Tesla”, sadašnja OŠ “Husein efendija Đozo”.

Obnašao je i funkciju direktora JKP “6.mart”.

Radni vijek je završio u OŠ “Fahrudin Fahro Baščelija” odakle je otišao u penziju 31.8.2011.

Hasib Mašnić je bio aktivan i na drugim poljima, a posebno u sindikatu boreći se za prava prosvjetnih radnika. 2009. godine je bio predsjenik Sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja BPK Goražde.

Njegovi učenici će ga pamtiti po blagoj naravi, objektivnosti u ocjenjivanju i predanosti poslu, a radne kolege po šarmu, spremnosti na šalu i mudrim životnim poukama. Od njega se imalo šta naučiti. Bio je veliki čovjek, humanista, ljudina…

Mnogi će ga se sjećati po dobroti, nesebičnosti, po humoru koji liječi dušu. Bio je pravi drug, iskren prijatelj, dobar domaćin, duša od čovjeka. Neće biti zaboravljen dok žive oni koji su ga voljeli i poštovali.

Dženaza će biti klanjana sutra u 13 satu na mezarju u Kosteniku.