Javna raspravu o prijedlogu amandmana na Ustav BPK

Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose BPK i ustavna i zakonodavno-pravna komisija Skupštine BPK, danas je u Goraždu organizirala završnu javnu raspravu o prijedlogu amandmana na Ustav BPK.

Kako ističu u resornom ministarstvu, riječ je o usklađivanju propisa nakon donošenja Zakona o Gradu Goražde.

Skupština BPK Goražde zaključkom je zadužila ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose te ustavnu i zakonodavno-pravnu komisiju da provedu javne rasprave o prijedlogu amandmana na Ustav BPK u sve tri lokalne zajednice. Nakon općina Pale i Foča u Federaciji BiH, završna javna rasprava danas je održana u Goraždu.

Tokom javnih rasprava bilo je određenih primjedbi koje će biti razmotrene i upućene Skupštini BPK Goražde.